Ekoloji


Ekoloji

Ekoloji

çevre bilimi. Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.