Ekosistem


Ekosistem

Çevresel canlı sistem.Canlı ve cansızlardan oluşan sınırı amaca göre belirlenen doğal veya yapay sisteme verilen kavramdır.Ör.akvaryum veya botanik parkı