Eksensel Plasentasyon


Eksensel Plasentasyon

Eksensel göbek bağlanımı/bağlanması.Birkaç karpelden meydana gelmiş, bileşik ve çok bölmeli bir ovaryumda tohum taslaklarının ovaryum
ortasında bulunan bir eksen üzerinde dizilmiş olması