Ektoderm


Ektoderm

Dış deri. Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan en dışta olanı,