Endokard


Endokard

Kalp iç zarı. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.