Enteropatojenik


Enteropatojenik

Bağırsakta hastalık yapan anlamında olup, daha ziyade EPEC için kullanılan bir deyim.