Epigin Cicek


Epigin Cicek

Üst durumlu çiçek. Ovaryum, reseptakulumun içine gömülmüş, korolla kaliks ve stamenler ovaryumun üst tarafından çıkar.
Bu durumdaki çiçeklerde ovaryum alt durumludur.üst çiçek,yukarı çiçek.