Erepsin


Erepsin

Bağırsak özsu enzimi.Proteinlere etki eden ince bağırsak özsularında bulunan enzim.