Eseysel Dimorfizm


Eseysel Dimorfizm

Eşeysel farklılık. Erkek ve dişi eşeyler arasında vücut boyutu ve şekli, renk veya desen bakımından farklılıklar görülmesi durumu.