Etiyoloji


Etiyoloji

Etken. Hastalık sebeplerini araştırıp inceleyen bilim dalı, hastalık sebebi.