Euteria


Euteria

Gerçek memeliler. Yavrularını oldukça ilerlemiş bir gelişim evresinde doğuran ve çok iyi gelişmiş bir plasentası bulunan plasentalı memelilerdir.
Monotremata ve Marsupialia hariç bütün canlı memelileri içerir