Fakutatif Anaerob


Fakutatif Anaero
b

İsteğe bağlı oksijensiz.Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda solunum yaparak gelişebilen.
Koli basili olarak da bilinen Escherichia coli tipik bir fakültatif anaerob bakteridir. Ayrıca bakınız ; aerob, anaerob, mikroaerofil, aerotolerant