Farinks


Farinks

Farinks

Yutak. Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meydana getiren bölümü.
İleri omurgalılarda farinks, ön tarafta ağız ve burun boşluğu ile, arka tarafta özofagus ve gırtlakla birleşir.