Fauna


Fauna

Hayvan topluluğu.Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.