Ferment


Ferment

Enzim,maya,hızlandırıcı,gerçekleştirici yapı Organizmadaki kimyevi reaksiyonlarda katalizör olarak görev yapan bileşikler.