Filloklat


Filloklat

Fotosentez işlevi gören yaprak şekline dönüşmüş gövde.fotosentetik gövde,besin üreten gövde.