Fizyoloji


Fizyoloji

işleyiş bilimi,yaşamsal olaylar bilimi.Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.