FlagellaFlagella

Kamçı.Flagellin adı verilen proteinden oluşan bakterilere özgü hareket organeli.