Fotoheterotrof


Fotoheterotrof

Işıklı tüketici.Işığı enerji, organik maddeleri karbon kaynağı olarak kullanan organizma.