Fotoperyodizm


Fotoperyodizm

Işıksal tepki.Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.