Fototropizma


Fototropizma

Işığa yönelim,ışıksal yönelim.Bitkilerin ışığa doğru gösterdiği yönelme hareketidir.