Frigana


Frigana

Bodur ve kurakçıl bitkilerin oluşturduğu vejetasyon tipi.