Funikulus


Funikulus

Tohum taslağı sapı. Tohum taslaklarını plasentaya (eten) bağlayan sap.