Furkat


Furkat

Çatallı, çatal biçiminde ikiye ayrılmış.