Gemma Canaklari


Gemma Canaklari

Gemma Canaklari

Bryofitler’de, çanak şekilli vejetatif tomurcukların eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelmesidir. Örnek cümle: Hepaticea üyelerinde gametofit bireyler üzerinde gemma çanakları oluşmuştur.