Genotip


Genotip

Genotip

Gen yapıdır.Canlının sahip olduğu genlerin toplamıdır.
Örnek cümle: canlinin dış görünüşünü belirleyen gen dizilimi olarakda isimlendirilebilir .