Golgi


Golgi

Golgi

Salgı organeli.Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organelidir. Hücre organellerinin salgılanmasında rol oynadığına inanılır.
Örnek:Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.