Gram Labil


Gram Labil

Bazı bakteriler Gram boyama işlemine duyarlılık gösterirler ve dekolorizasyon sırasında süre uzun olursa aslen Gram pozitif oldukları halde
Gram negatif sonuç verebilirler. Bu tip bakterilere Gram labil adı verilir.