Halofit Salicornia Herbacea


Halofit Salicornia Herbacea

Meksika'da deniz suyu kullanılalarak, bu halofit çalının plantasyonları kuruluyormuştur.