Havers Kanali


Havers Kanali

Havers Kanali

1-Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanaldır.
2-Kemik matriksi içinde uzanan kan damarları ve sinirleri içeren kanallardır.
Örnek cümle : Havers kanalı uzun kemik kanalı olarakda isimlendirilmektedir.