Herpes Simpleks Enfeksiyonu


Herpes Simpleks Enfeksiyonu

Herpes Simpleks Enfeksiyonu

Herpes simplex adlı virüsün sebep olduğu deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.