Heterofermantatif


Heterofermantatif

Çok ürünlü olay.Belirli bir metabolizma sonucunda birden fazla ürün ortaya çıkarılması.
Örneğin, Leuconostoc cinsi bakteriler laktik asit yanında karbondioksit, etanol veya asetik asit oluştururlar.