Heterozigot


Heterozigot

Ayrı karakterlilik.Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunmasıdır.
Örnek cümle:Heterezigot bireylerde D geni d geninin etkisinin tamamen örtmektedir.