Hidroliz


Hidroliz

1-Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hidroksil grubu ayrılan
bileşiğin bir kısmına, hidrojen atomu da öteki kısmına katılır.
2-Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grubunun eklenmesidir.
Örnek cümle: Hidroliz tepkimelerinde ATP kullanılmamaktadır.