Holoblastik BolunmeHoloblastik Bolunme

Yumurta bölünmesi.Hücre bölünmesinin, yumurtanın tamamında gerçekleşmesi.