Homolog Yapılar


Homolog Yapılar

1-Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.
2-Aynı görevi görmeseler bile, embriyonik dönemde aynı dokudan köken alarak gelişmiş organlardır.
Örnek cümle: Homolog yapılarda gen benzerliği görülmektedir.