Homolog


Homolog

Kökendeş yapı.Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır. Aynı görevi görmeseler bile, embriyonik dönemde aynı dokudan köken alarak gelişmiş organlardır.
Örnek cümle: Homolog yapılarda gen benzerliği görülmektedir.