Homonom Metamerizm


Homonom Metamerizm

Eş bölmeli.Vücut bölümlerinin birbirine eş bölmelerden oluşması.