Homeostasi


Homeostasi

Homeostasi

Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimidir.
İç-fizyolojik dengedir.Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alış verişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutmasıdır.
Fizyolojik dengedir.Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimidir.
Örnek cümle: “Homeostazis’i” bozan her şey strestir.