İmpuls


İmpuls

Uyartı Tahrik edici, itici kuvvet, his, uyarıcı.