İnhibitor


İnhibitor

Engelleyici. Gelişmeyi engelleyici.