›nsight


›nsight

Kavrayarak öğrenme; Önceki deneyin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak organizmada yeni bir tepkinin belirişidir.
Örnek cümle: Öğrencide kalıcı davranışlar geliştirmeyi amaç edinen bir ögrenme şeklidir.