İzogami


İzogami

Eş üreme.Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
Örnek cümle : Alg çeşitlerinden sporogyra, ulothrix ve chlamydomanas izogami ile ürerler.
1-Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
2-Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı oluşumu.
3-Şekil ve büyüklükleri aynı olan gametlerin birleşmesiyle oluşan üreme şekline denir.
Eş üreme.Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
Örnek cümle : Alg çeşitlerinden sporogyra, ulothrix ve chlamydomanas izogami ile ürerler.