İzlanditoksin


İzlanditoksin

Gıda Küfü.Gıdalarda görülen küf metaboliti.