İzozim


İzozim

Benzer enzimdir.Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleridir.Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleridir.
Örnek cümle: Bazı enzimler, izoenzim(izozim) olarak isimlendirilen variantlara sahiptir.