Jel Elektroforez Teknig


Jel Elektroforez Teknigi

Jel ayrılma tekniği. Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.