Jeotermal


Jeotermal

Jeotermal

Yer ısı enerjisi.Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su yada bunlarda elde edilen enerji.