Jeotropizma


Jeotropizma

Yere yönelim.Yere doğru ya da yerden zıt yöndeki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisidir.Toprağa yönelme ve yerçekimine doğru yönelmedir.Ör.kök gelişiminde yere yönelim vardır.
Örnek cümle: Gövde (-) jeotropizma, kök (+) jeotropizma hareketi yapar.