Kaliks


Kaliks

1-Fincan biçiminde organ ya da boşluktur. Bir tam çiçekte en dış halkayı oluşturan yeşilimsi yapraklardır.
2- Periant (çiçek örtüsü) genellikle iki tip yapraktan yapılmış iç içe iki halka halindedir.
3-Dış halkadaki yapraksı yeşil renkli olup kaliks (çanak) adını alır.Kaliksin her bir yaprağına sepal (çanak yaprak) denir.
4-İç halka örtü yaprağı (dıştan 2. halka) genellikle renkli her bir parçasına petal(taç yaprak)l ve hepsine birden korolla denir.
Dış halkadır.Fincan biçiminde organ ya da boşluktur. Bir tam çiçekte en dış halkayı oluşturan yapraklardır.(sepaller)
Örnek cümle: Bitkilerin sistematik sınıflandırılmasında kalikslerin durumu önemli bir faktördür.