Kapiller


Kapiller

Kapiller

Atar ve toplardamarı birleştiren ve dokuların içine yerleşmiş bulunan mikroskobik ve ince duvarlı damardır.
Birleştiren ince damardır.
Örnek cümle: Hücrelerin çevresindeki interstisyel fibrozis erken kapiller hasar gelişimine bağlıdır.